Giấy Nhãn Dán Tomy ( No.99 -No 124)

8.000₫ 12.000₫ Còn hàng
Giấy Nhãn Dán Tomy ( No.99 -No 124) Kích thước : Số 99 : 7 x 31mm (960 miếng/tập) Số 100: 37 x 96mm (80 miếng/tập) Số 101: 50 x 96mm (60 miếng/tập) Số 102: 52 x 47mm (120 miếng/tập) Số 103: 36 x 62mm (120 miếng/tập) Số 104: 25 x 78mm (140 miếng/tập) Số 105...

Giấy Nhãn  Dán Tomy ( No.99 -No 124)

Kích thước :

 • Số 99  : 7 x 31mm (960 miếng/tập)
 • Số 100: 37 x 96mm (80 miếng/tập)
 • Số 101: 50 x 96mm (60 miếng/tập)
 • Số 102: 52 x 47mm (120 miếng/tập)
 • Số 103: 36 x 62mm (120 miếng/tập) 
 • Số 104: 25 x 78mm (140 miếng/tập) 
 • Số 105: 25 x 37mm (300 miếng/tập) 
 • Số 106: 25 x 25mm (420 miếng/tập) 
 • Số 107: 17 x 50mm (300 miếng/tập)
 • Số 108: 19 x 36mm (400 miếng/tập)
 • Số 109: 12 x 37mm (550 miếng/tập)
 • Số 110: 16 x 22mm (720 miếng/tập)
 • Số 111: 14 x 21mm (840 miếng/tập)
 • Số 112: 8 x 20mm (1.440 miếng/tập)
 • Số 113: 10 x 18mm (1.280 miếng/tập)
 • Số 114: Ø 11mm (1.920 miếng/tập)
 • Số 115: Ø 14mm (1.200 miếng/tập)
 • Số 116: Ø 18mm (800 miếng/tập)
 • Số 117: Ø 23mm (480 miếng/tập)
 • Số 118: Ø 30mm (300 miếng/tập)
 • Số 119: 92 x 157mm (20 miếng/tập)
 • Số 120: 81 x 121mm (20 miếng/tập)
 • Số 121: 36 x 77mm (100 miếng/tập)
 • Số 122: 17 x 85mm (160 miếng/tập)
 • Số 123: 10 x 29mm (720 miếng/tập)
 • Số 124: 38 x 52mm (150 miếng/tập)
Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: