Giấy Nhãn Tomy ( No.99-No 124)

8.000₫ 9.000₫ Còn hàng
Kích thước : Số 99: 7 x 31mm (960 miếng/tập) Số 100: 37 x 96mm (80 miếng/tập) Số 101: 50 x 96mm (60 miếng/tập) Số 102: 52 x 47mm (120 miếng/tập) Số 103: 36 x 62mm (120 miếng/tập) Số 104: 25 x 78mm (140 miếng/tập) Số 105: 25 x 37mm (300 miếng/tập) Số 106: 25 x 25mm (420 m...

 

Kích thước :

Số 99: 7 x 31mm (960 miếng/tập)

Số 100: 37 x 96mm (80 miếng/tập)

Số 101: 50 x 96mm (60 miếng/tập)

Số 102: 52 x 47mm (120 miếng/tập)

Số 103: 36 x 62mm (120 miếng/tập) 

Số 104: 25 x 78mm (140 miếng/tập) 

Số 105: 25 x 37mm (300 miếng/tập) 

Số 106: 25 x 25mm (420 miếng/tập) 

Số 107: 17 x 50mm (300 miếng/tập)

Số 108: 19 x 36mm (400 miếng/tập)

Số 109: 12 x 37mm (550 miếng/tập)

Số 110: 16 x 22mm (720 miếng/tập)

Số 111: 14 x 21mm (840 miếng/tập)

Số 112: 8 x 20mm (1.440 miếng/tập)

Số 113: 10 x 18mm (1.280 miếng/tập)

Số 114: Ø 11mm (1.920 miếng/tập)

Số 115: Ø 14mm (1.200 miếng/tập)

Số 116: Ø 18mm (800 miếng/tập)

Số 117: Ø 23mm (480 miếng/tập)

Số 118: Ø 30mm (300 miếng/tập)

Số 119: 92 x 157mm (20 miếng/tập)

Số 120: 81 x 121mm (20 miếng/tập)

Số 121: 36 x 77mm (100 miếng/tập)

Số 122: 17 x 85mm (160 miếng/tập)

Số 123: 10 x 29mm (720 miếng/tập)

Số 124: 38 x 52mm (150 miếng/tập)

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: